Je Critical Mass proti autům?

Ne, to by bylo velmi hloupé. Všichni účastníci CM jsou buď přímo řidiči motorových vozidel nebo spolujezdci, případně mají přátele či rodinu, pro které je automobil důležitým dopravním prostředkem. Pro mnohé z nás je automobil nezbytný díky tomu, že naše společnost poslední desetiletí intenzivně investovala do rozvoje automobilismu a mnoho lidí se díky tomu na automobilu stalo závislými. Obviňování řidičů automobilů a vztek vůči nim jsou krátkozraké, hloupé a ničemu neprospějí. Díky Critical Mass ale zároveň chceme ukázat, že automobil je dobrý sluha, ale zlý pán, a že dnešní míra automobilismu ve městech přináší více škody než užitku. Dobrého pomálu!

Prostor města je cenný a omezený, a individuální motorová doprava v pohybu i klidu je extrémně prostorově náročná. Zkapacitňováním parkování a komunikací pro motorová vozidla dlouhodobě dochází k dalšímu nárůstu motorové dopravy (zákon dopravní indukce). Věříme, že dopravu ve městě je potřeba řešit spravedlivým investováním do všech typů dopravy (pěší, cyklo, automobilová, veřejná) a umožnit lidem svobodnou volbu toho, jak budou řešit své dopravní potřeby.

Blokuje Critical Mass motorovou dopravu?

Jak kdy. V principu nezpůsobuje velké zdržení. 1000 lidí na kolech projede jednou křižovatkou během deseti minut, obvykle mají Critical Mass v Česku desítky nebo nižší stovky účastníků. Způsobené zdržení tak může být v řádu desítek vteřin nebo pár minut, což je oproti zdržení v motorové zácpě během dopravní špičky nesrovnatelné. CM se koná pár hodin jedenkrát za měsíc mimo motorovou špičku, kdežto vzájemné blokování se lidí v autech se koná dvakrát denně každý pracovní den. Cílem CM ale není co nejvíce a nejdéle vyprudit co nejvyšší počet lidí v autech. Proto:

  • uvažte čas jízdy po odpolední špičce (v ČR typicky končí po 18.00) – vyhnete se zbytečnému zdržování
  • letní jízdy po osmé hodině večer pak prakticky nemají žádný vliv na motorovou dopravu
  • snažte se zajistit (pokud je to možné) volný jízdní pruh pro automobily
  • vždy umožněte okamžitý průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému

Co dělat s auty během jízdy?

Komunikujte s lidmi v autech, často jsou zvědaví, co se děje, a někteří by raději jeli na kole než seděli v autě.
Pokud se dostane automobil dovnitř pelotonu, ohleduplně jej vyprovoďte ven a předejděte možné šlamastyce, kterou může automobil uvnitř skupiny lidí způsobit.

Co když nastane konflikt?

Stejně jako mezi účastníky CM se může někdy objevit konfliktní člověk, tak se dřív nebo později podobný člověk vyskytne za volantem.

nejlepší je konfliktům předcházet a k lidem za volantem být co nejvíce milí
když nastane konflikt, zůstaňte klidní a dále jej nehroťte
pokud vám ruply nervy, omluvte se a zavolejte na místo sebe někoho klidnějšího
nikdy neprovokujte, zbytečně neblokujte a nevytvářejte podhoubí pro konflikt
i když na vás někdo troubí nebo nadává, zůstaňte klidní, usmívejte se, buďte přátelští, zamávejte