Jak se fakt nechovat

CM je oslavou, nikoliv příležitostí dělat problémy. Kdo CM považuje za příležitost si to vyříkat s auty a ukázat jim, kdo je tady pánem, tomu uniká podstata věci. Společně se projet městem a podpořit myšlenku města pro lidi musí být provedeno ohleduplně, jinak je to zbytečné.

Když se jeden nebo dva lidé z několika set účastníků CM chovají jako kreténi, může to poškodit celou CM i ty budoucí. Bohužel pro pár jednotlivců může být CM příležitostí, jak si vylít svou frustraci z vlivem špatné dopravní infrastruktury přebujelého automobilismu a peskovat náhodné lidi v autech, za to, že jsou za volantem. Závislost na motorové dopravě a její obrovské negativní dopady na kvalitu života ve městech a zdraví lidí jsou sice závažným společenským problémem, tento problém však nevyřeší nadávky a konfrontace ze strany několika naštvaných lidí. Tuto “negativní energii” je třeba transformovat v konstruktivní kritiku systému, se kterou se musí každý jeden člověk obracet na své volené zástupce ve vedení města, ne na nevinné oběti motosystému za volantem.

Pokud vidíte, že se někdo chová konfrontačně a neuctivě vůči lidem za volantem, kolemjdoucím anebo samotným účastníkům CM, dejte se dohromady s ostatními lidmi a vysvětlete rozvášněnému jednotlivci, že se vám to nelíbí, protože takové chování na CM nepatří. Když nastane konflikt z pera takového člověka, zapojte se a snažte se situaci zmírnit a uklidnit.