Během Critical Mass

 • usmívejte se, mávejte na okolní lidi, zvoňte, vytvářejte pozitivní atmosféru, která lidi bude lákat
 • mluvte s ostatními lidmi na CM – povídejte si, seznamte se novými lidmi, sdílejte radosti
 • zapojte svou tvořivost – přijeďte v kostýmu, ozdobte si kolo, přichystejte svačinku, kterou budete rozdávat ostatním, vyrobte si transparent, cokoliv!
 • mluvte i s lidmi mimo CM – když to jde, oslovujte kolemjdoucí a lidi v autech, pozvěte je na další jízdu, povězte jim, co se to děje
 • snažte se zanechat dobrý dojem, každý účastník CM zodpovídá za celou CM
 • buďte slušní a pomáhejte vytvářet klidnou a mírumilovnou atmosféru jízdy
 • pokud to jenom trochu jde, pouštějte pěší lidi, kteří potřebují přejít ulici
 • vždy pouštějte vozidla záchranného systému, v případě potřeby se stáhněte k okraji vozovky
 • pokud vidíte, že se někdo chová neslušně nebo vyvolává konflikty, snažte se mu spolu s ostatními domluvit a vysvětlit, že takové chování na CM nepatří

Jak na samotnou jízdu?

 • trasu jízdy obvykle tvoří čelo jízdy; někdy se jede po předem vytyčené trase, jindy se trasa tvoří v dialogu mezi lidmi nacházejícími se v jejím čele
 • na kole jeďte zodpovědně, ohleduplně a bezpečně
 • nejezděte po chodníku a neomezujte pěší, jezděte po vozovce
 • pokud je možné a bezpečné, pouštějte vozy MHD
 • nikam nespěchejte, CM není závod, ale klidná projížďka jedoucí rychlostí zhruba 10 až 15 km/h
 • na konci jízdy nezapomeňte společně pozvednout kola nad hlavu! #bikelift

Držte se v kompaktní skupině!

 • jízda v těsné skupině vytváří peloton, který chrání všechny účastníky a znemožňuje automobilům vjet mezi účastníky
 • pokud jedete v čele jízdy, dělejte pravidelné zastávky, aby se jízda zhutnila a lidé dohnali mezery (např. každé dva kilometry a vždy, když máte na semaforu červenou nebo bude brzy končit interval zelené)
 • pokud jedete v těle jízdy anebo na jejím konci, dohánějte mezeru před sebou
 • jízda v kompaktním pelotonu zrychluje průjezd křižovatkami, chrání účastníky

Co nedělat?

 • nejezděte po chodnících a neomezujte a neohrožujte ty nejzranitelnější uživatele ulice
 • nevjíždějte do protisměru
 • pokud je to možné, umožněte jízdu automobilům alespoň v jednom pruhu
 • v křižovatkách nikdy neobjíždějte vozidla čekající na zelenou, vyhněte se jejich uvěznění v pelotonu
 • nikdy nevytvářejte konflikty s lidmi v automobilech, ani s těmi, kteří je sami vyhledávají
 • nemyslete si, že jste morálně nadřazení jen díky tomu, že jedete na kole

Co dělat s auty během jízdy?

 • komunikujte s lidmi v autech, často jsou zvědaví, co se děje, a někteří by raději jeli na kole než seděli v autě
 • pokud se dostane automobil dovnitř pelotonu, ohleduplně jej vyprovoďte ven a předejděte možné šlamastyce, kterou může automobil uvnitř skupiny lidí způsobit

Co když nastane konflikt?

Stejně jako mezi účastníky CM se může někdy objevit konfliktní člověk, tak se dřív nebo později podobný člověk vyskytne za volantem.

 • nejlepší je konfliktům předcházet a k lidem za volantem být co nejvíce milí
 • když nastane konflikt, zůstaňte klidní a dále jej nehroťte
 • pokud vám ruply nervy, omluvte se a zavolejte na místo sebe někoho klidnějšího
 • nikdy neprovokujte, zbytečně neblokujte a nevytvářejte podhoubí pro konflikt
 • i když na vás někdo troubí nebo nadává, zůstaňte klidní, usmívejte se, buďte přátelští, zamávejte