Critical mass a policie, represe i harmonie – report z Vídně

Koeexistence mezi critical mass a policií ve Vídni může být na první pohled harmonickou inspirací. Po únorové cyklojízdě ve Vídni jsme koukali na dokument a pak sdíleli příběhy o interkakcích s policií během cyklojízd.

Nejprve pár faktografických. Vídeňská critical mass se sjíždí každý třetí pátek v měsíci na Schwarzenbergplatz od 16.30, ale spíš od 17.00, protože o půl paté tam stejně nikdo není. Přes zimu pokaždé přijede pár stovek lidí, v letních měsících to prý bývá několikanásobek. Na facebooku najdete kritičnomasovou skupinu čítající skoro devět tisíc členů.

Únorová critical mass byla v roce 2018 zakončena ve svépomocné cyklodílně ve WUKu, kde lidi z bratislavské cyklokuchyně nachystali famózní večeři pro všechny účastníky cyklojízdy. Po večeři následovalo promítání dokumentu Still We Ride zachycujícího policejní zásahy proti critical mass v New Yorku v roce 2004. Na promítání navázala otevřená diskuse, kde lidé sdíleli své zkušenosti s policií během critical mass ve Vídni, Bratislavě, Brně, Hamburgu, Buenos Aires a Grazu.

Obsah toho dokumentu ukazoval brutální násilný zásah policie proti účastníkům oné památné critical mass v New Yorku, ale dokonce i proti kolemjdoucím, kteří měli to neštěstí, že s sebou měli kolo. Máš kolo a ptáš se policajta, co se to děje? Šup, bum, želízka na ruce a kolo na korbu policejního náklaďáku. Americké Go Big or Go Home. Zaplaťpánbů jsme v Evropě a podobnou zkušenost nikdo neměl. S dokumentem příkře kontrastovala před filmem proběhnuvší critical mass právě způsobem zapojení policie.

Podle slov lidí z Vídně, kteří se okolo critical mass točí a kteří s policií komunikují nebo v minulosti komunikovali, se policie do critical mass významně nemíchá. Každý třetí pátek v měsíci je policie nachystaná na místě srazu (aniž by se na tom někdo z komunity s nimi domlouval), běžně se jedná o několik policejních aut, případně motocyklů, a poslední dobou také policistů a policistek na kolech. Na začátku je dohodnutý pouze začátek cyklojízdy (= Schwarzenbergplatz) a konec cyklojízdy. Trasa předem není daná. V čele cyklojízdy je obvykle někdo, kdo s policií komunikuje a říká jí, kam se v následujících kilometrech pojede. Policie se potom přizpůsobuje průběžně tvořené trase. V minulosti se prý již přihodilo, že se cyklojízda policii ve městě na chvíli ztratila.

Policisté se stejně jako critical mass sjíždí ve Vídni na stejném místě každý třetí pátek v měsíci.

Působení policie během vídeňském cyklojízdy probíhá v duchu hesla pomáhat a chránit. Policejní vozy jsou přítomny na začátku a konci cyklojízdy. Přítomnost na konci je obzvlášť vítaná, kde tvoří bezpečnou bariéru mezi zranitelnějším koncem jízdy a případnými nervózními řidiči automobilů jedoucími za cyklojízdou. Policie také špuntuje (corking) boční ulice a brání tak případnému vjezdu automobilů do těla cyklojízdy. Během únorové cyklojízdy se špuntování ujalo především pět nebo šest policistů a policistek na kolech. Špuntování v jejich podání by nešlo rozpoznat od běžného špuntování účastníky cyklojízdy. Se svým kolem se postavili před automobil, případně vedle okýnka řidiče, aby s ním mohli komunikovat. Často stačilo, že řidiči vysvětlili, že má počkat, až cyklojízda projede, a potom na kole zase špurtovali k další křižovatce. Hlavní rozdíl mezi špuntováním v podání policistek a policistů byla uniforma vzbuzující respekt ze strany řidičů.

Cyklopolicista nebo cyklopolicistka? Bylo to tak půl na půl. Víc než ta horská kola by se jim hodily silničky, ty rychlé přesuny na horských kolech nebyly kdovíco.

Špuntování v uniformě!

Během diskuse po filmu nastala otázka nad tím, jak se může ztrácet autonomie critical mass. Ačkoliv asistence vídeňské policie je velmi progresivní, stále se svým způsobem jedná o vyvíjení kontroly nad cyklojízdou a přebíráním zodpovědnosti za špuntování se slovy, že je to jejich práce a pravomoc. Duch critical mass však spočívá v sebeorganizaci, autonomii a nezávislosti. Není to však otázka buď a nebo, ale poloha na nějakém kontinuu a průběžném vyjednávání hranic. I během únorové vídeňské cyklojízdy například probíhalo vzájemné pomáhání mezi cyklojízdou a policií: účastník cyklojízdy špuntuje, a po chvíli přijede policistka, poděkuje mu a vystřídá jej, a špuntař tak může jet dál k jiné křižovatce. Asistence policie při špuntování potom může být i velmi žádaná například při průjezdu velkých křižovatek, kde si uniformovaný špuntař získá patřičný respekt řidičů a automaticky tak zvyšuje bezpečnost všech. V každém případě by critical mass měla být schopná si špuntovat ulice sama a vídeňský styl asistence policie lze brát jako příjemný, ale nikoliv samozřejmý bonus.

Během diskuse brzy vyšlo najevo, že přátelský styl fungování policie při critical mass je poměrně unikátní. V České republice by takovou asistenci musela hned sama policie zařadit na seznam extremismu. V Česku převládá legislativně formalistický přístup a policie často vyžaduje pro cyklojízdy právní rámec zvláštního užívání komunikace, jehož vyřízení trvá několik měsíců a jehož platnost je podmíněna souhlasným stanoviskem policie, což je v příkrém rozporu s duchem critical mass. V důsledku by to znamenalo, že se critical mass může konat pouze na základě souhlasného stanoviska policie a po trase, kterou policie odsouhlasila.

V Bratislavě se critical mass koná bez spolupráce s policií, autonomně, nezávisle. Příležitostně nějaká hlídka policie critical mass doprovází, často ale policie působí spíše represivně a je tak lepší se jí vyhýbat. V Hamburgu se konají obrovské cyklojízdy, kterých se v létě účastní až pět tisíc lidí. Trasa těchto cyklojízd musí být ale předem oznámena policii. Policie potom cyklojízdu doprovází, ale výhradně motorovými dopravními prostředky. V megalopoli Buenos Aires se cyklojízd účastní stovky lidí v duchu critical mass bez jakékoliv spolupráce s policií. Naráží však častěji na agresivní řidiče.

Závěr diskuse nás přenesl do blízké budoucnosti a to na narozeninovou critical mass, která se každoročně koná v dubnu v Bratislavě. Letos to vychází na pátek 27. dubna a s největší pravděpodobností do Bratislavy vyrazí lidi z Vídně, aby účastníkům cyklojízdy navařili večeři 🙂 Takže koukněte do kalendářů a vyhraďte si pátek 27. dubna pro výlet do Bratislavy!

Další foto tady nebo tady.

 

Napsat komentář